Hvem har ansvaret for brandsikring?

I bygningsreglementet står der, at der er et krav om, at alle bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer, hvis der skulle opstå en brand. Men hvem har ansvaret for det? Det har bygningsejeren. Bygningsejeren skal altså sørge for, at det påkrævede sikkerhedsniveau altid overholdes i hele bygningens levetid.

Brandsikkerheden skal tjekkes løbende

Ligegyldigt om der er tale om en ny eller en ældre bygning, skal ejeren af bygningen tjekke dens brandsikring løbende. Der kan ske ændringer i reglerne for brandsikkerhed, mens det også kan være på sin plads med yderligere tiltag med henblik på en optimering af den. Det gør nemlig at alle, der opholder sig i bygningen, kan føle sig sikre til alle tider. 

Der kan benyttes aktive og passive brandtiltag

Når det kommer til brandsikkerhed, så kan den opdeles i passive og aktive brandtiltag. Aktive tiltag er brandsikring, der aktiveres, når der opstår en brand. Det kan eksempelvis være et automatisk brandanlæg eller et automatisk sprinkleranlæg. 

Hvis der er tale om passive tiltag, så er det tiltag, der er integreret i bygningens grundkonstruktion. Denne form for brandsikkerhed fungerer som en indbygget brandbeskyttelse. Det kan for eksempel være brandselektionsvægge eller branddøre.

Brandsikkerhedsniveauet er vigtigt

Brandsikkerheden i en bygning skal altid undersøges. Her ser man på, hvordan den aktuelle bygning er indrettet, og hvordan den bliver anvendt. Der skal altid være stor opmærksomhed på, om varslingen om en opstået brand er hurtig og effektiv. Det er ligeledes vigtigt at have fokus på, om bygningens flugtveje er synlige og let tilgængelige. 

Er der tale om et byggeri, hvor der er erhvervsmæssigt dyrehold, skal det sikres, at der er acceptable forhold for redning af dyrene.